ISO 50001

Системи енергетичного менеджменту

Ми допомагаємо зробити комплексний аналіз системи енергетичного менеджменту, коректно поставити завдання, знайти та реалізувати оптимальне рішення з метою отримання сертифікату ISO 50001 у найкоротші терміни.

Ассистем Консалтинг

Виконуємо весь комплекс заходів щодо сертифікації організацій та підприємств на відповідність стандарту ISO 50001, національна версія цього міжнародного стандарту має назву: ДСТУ ISO 50001:2020 Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання (ISO 50001:2018, IDT).

Правильно сформульовані завдання значно скорочують шлях до мети.
Визначте для себе та виберіть, що саме на даний момент необхідно Вашій організації?

Потрібен сертифікат ISO 50001

Отримати сертифікат ISO 50001 із найменшими витратами.

Ми пропонуємо комплексні рішення сертифікації Вашої організації, яке завершується отриманням необхідного сертифікату.

Читати далі …

Потрібна ефективна система енергетичного менеджменту (СЕнМ)

Розробити та впровадити ефективну СЕнМ.

Ми пропонуємо комплексні рішення сертифікації Вашої організації, яке завершується отриманням необхідного сертифікату.

Читати далі …

Якщо Ви вперше зіткнулися з необхідністю отримання сертифіката ISO 50001 або задумалися про те, як покращити та систематизувати роботу Вашої організації, тоді стаття, що знаходиться нижче, буде Вам цікава.

Дізнатися більше про стандарт ISO 50001 та систему енергетичного менеджменту

ISO 50001 – міжнародний стандарт, у якому сформульовані вимоги до системи енергетичного менеджменту у будь-якій організації.

Мета цього стандарту ISO 50001 полягає в наданні можливості організації створити системи і процеси, необхідні для постійного поліпшення енергетичної результативності, охоплюючи енергетичну ефективність, використання енергії та споживання енергії. ISO 50001 установлює конкретні вимоги до системи енергетичного менеджменту (СЕнМ) організації. Успішне застосування СЕнМ підтримує культуру прихильності поліпшення енергетичної результативності, яка залежить від прихильності на всіх рівнях організації, особливо від прихильності вищого керівництва. У багатьох випадках це призводить в організації до зміни її культури.

ISO 50001 можна застосувати до діяльності, що здійснюється під контролем організації. Його застосування може бути пристосовано так, щоб відповідати специфічним вимогам організації, охоплюючи складність систем, ступінь документованості інформації та наявні ресурси. Цей стандарт не застосовують ні до використання продукції кінцевим споживачем поза сферою застосування і меж СЕнМ, ні до проектування поза зв’язками з будівлями, спорудами, системами або процесами, що використовують енергію. Цей стандарт можна застосувати до проектування і закупівель будівель, споруд, мереж, обладнання, систем або процесів, що використовують енергію в рамках сфери застосування і меж СЕнМ.

Розроблення і впровадження СЕнМ охоплює розроблення енергетичної політики, цілей, енергетичних завдань і планів дій, що стосуються енергетичної ефективності організації, використання і споживання енергії під час виконання застосовних правових та інших вимог. СЕнМ дає організації можливість встановити та досягти цілей і вирішити енергетичні завдання, здійснити дії, необхідні для поліпшення енергетичної результативності, а також демонструвати відповідність її системи вимогам цього стандарту.

Підхід на основі енергетичної результативності

ISO 50001 містить вимоги до процесу, який систематично здійснюється, керований на основі відповідних даних і заснований на фактах, що націлений на постійне поліпшення енергетичної результативності. Енергетична результативність — ключовий елемент понять, введених у ISO 50001 для отримання згодом результативних і вимірних результатів. Енергетична результативність є поняттям, яке стосується енергетичної ефективності, використання і споживання енергії. Показники енергоефективності та базові рівні енергоспоживання — два взаємозалежних елементи, які використовуються в цьому стандарті для того, щоб дати можливість організації демонструвати поліпшення енергетичної результативності.

Контакти