ISO 9001

Системи управління якістю

Організація, яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001, демонструє свою перевагу у стабільності, надійності та спроможності гарантовано досягати запланованих результатів.

 

Ассистем Консалтинг

Виконуємо весь комплекс заходів щодо сертифікації організацій та підприємств на відповідність стандарту ISO 9001, національна версія цього міжнародного стандарту має назву: ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT).

Ми допомагаємо зробити комплексний аналіз системи управління організацією, коректно поставити завдання, знайти та реалізувати оптимальне рішення, внаслідок чого організація отримує сертифікат ISO 9001 у найкоротші терміни.

Правильно сформульовані завдання значно скорочують шлях до мети.
Визначте для себе та виберіть, що саме на даний момент необхідно Вашій організації?

Потрібен сертифікат ISO 9001

Отримати сертифікат ISO 9001 із найменшими витратами.

Ми пропонуємо комплексні рішення сертифікації Вашої організації, яке завершується отриманням необхідного сертифікату.

Читати далі …

Потрібна ефективна система управління якістю

Розробити та впровадити ефективну систему управління якістю.

Ми пропонуємо комплексні рішення сертифікації Вашої організації, яке завершується отриманням необхідного сертифікату.

Читати далі …

Якщо Ви вперше зіткнулися з необхідністю отримання сертифіката ISO 9001 або задумалися про те, як покращити та систематизувати роботу Вашої організації, тоді стаття, що знаходиться нижче, буде Вам цікава.

Дізнатися більше про стандарт ISO 9001 та систему управління якістю

ISO 9001 – міжнародний стандарт, у якому сформульовані вимоги до системи управління якістю у будь-якій організації. Скачать ДСТУ ISO 9001:2015 для ознайомлення можна тут – ДСТУ ISO 9001:2015.
Стандарт ISO 9001 є базовим як для побудови системи управління якістю, так і для побудови більшості інших систем управління.
Система управління якістю дозволяє організації забезпечити:
– довіра замовників;
– Стабільність ділової активності;
– гнучкість та швидкість реагування на зміни ринкової ситуації;
– Конкурентна перевага за рахунок поліпшення можливостей організації;
– результативне та ефективне використання ресурсів;
– упевненість зацікавлених сторін у результативності та ефективності організації;
– Поліпшення показників господарської діяльності, таких як дохід і частка ринку.
У грамотно побудованій та коректно застосованій системі:
• визначено основні виробничі (бізнес) процеси, реалізація яких разом дозволить підприємству досягти очікуваного результату;
• для кожного процесу визначено вимоги до результатів (сформульовані критерії), спрямовані на досягнення спільної мети діяльності підприємства;
• однозначно розподілено повноваження та відповідальність щодо організації та контролю виконання кожного виду робіт та за їх остаточний результат;
• визначено обов’язки та права всіх працівників підприємства, в рамках яких вони провадять свою діяльність;
• визначено методи та засоби отримання очікуваних результатів виробничих (бізнес) процесів;
• визначено точки, методи та виконавці контролю за виконанням усіх робіт.
Що зрештою дає система управління якістю засновнику компанії, її керівнику та рядовому співробітнику?
– Для засновника це збільшення прибутку та вартості компанії.
– для керівника стабільність виробничих процесів, кількісних та якісних показників.
– Для співробітників це рівномірна робота без надривів у доброзичливому середовищі.
– Для споживача (клієнта) це гарантія сталості якості та поважне ставлення до його потреб та побажань.

Для максимального задоволення очікувань від впровадження системи управління якістю у Вашій організації важливо правильно визначити цілі впровадження системи.
У цій системі:
• визначено всі процеси, реалізація яких у сукупності дозволить підприємству досягти очікуваного результату;
• для кожного процесу визначено вимоги до результатів, спрямованих на досягнення спільної мети діяльності підприємства;
• однозначно розподілено відповідальність за організацію та контроль виконання кожного виду робіт та за їх кінцевий результат;
• визначено обов’язки та права всіх працівників підприємства, в рамках яких вони провадять свою діяльність;
• визначено методи та засоби отримання очікуваних результатів процесів;
• визначено точки, методи та виконавці контролю за виконанням усіх робіт.
Таким чином, керівник підприємства отримує дієвий інструмент, що дозволяє простежити всі матеріальні та документальні потоки.

При розробці та впровадженні системи управління якістю на підприємстві:
• однозначно встановлюється порядок планування, організації кожного виду;
• процеси управління ресурсами, зокрема персоналом, дозволяють оптимально розподіляти наявні ресурси;
• визначається механізм вибору постачальників та закупівель, що дозволяє забезпечити підприємство своєчасними поставками;
• визначається процеси управління обладнанням (виробничим та допоміжним), що дозволяє забезпечити постійну працездатність технічних засобів;
• налагоджуються процеси логістики, щоб скоординувати діяльність з доставки сировини та готової продукції, упорядкувати складське господарство, зробити прозорими рух матеріальних потоків;
• налагоджується чіткий документообіг, при якому однозначно визначено правила управління кожним видом документації, що використовується на підприємстві, визначено маршрути руху всіх документів по підприємству;
• налагоджується механізм виявлення збоїв, які призводять до втрат із боку підприємства;
• організовується діяльність з виявлення джерел та аналізу причин збоїв, їх оперативного усунення запобігання їх повторному виникненню;
• впроваджуються методи збирання та накопичення всіх необхідних даних, що стосуються випуску та реалізації продукції, що дозволить проводити аналіз господарської та фінансової діяльності, визначати недоліки та прогалини в організації робіт;
• впроваджуються механізми внутрішніх перехресних перевірок (внутрішні аудити), що дозволяє силами працівників підприємства виявляти організаційні та виконавчі збої та недоліки у діяльності підприємства;
• вводиться обов’язковий механізм постійного покращення системи якості для оптимізації окремих робіт, що призводить до підвищення ефективності діяльності підприємства.

Для початку робіт необхідно зв’язатися з нами: зателефонувати, написати листа або заповнити заявку на розробку системи. У будь-якому випадку, перш за все ми з Вами визначимо головну мету співробітництва та виробимо план дій щодо вирішення конкретних завдань, для цього нам необхідно спілкуватися з Вами.

Контакти