SA 8000

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Впроваджуючи вимоги стандарту SA 8000, організація насамперед демонструє свою соціальну відповідальність.

Ассистем Консалтинг

Виконуємо весь комплекс заходів щодо підготовки та сертифікації організацій на відповідність вимогам стандарту SA 8000.

Правильно сформульовані завдання значно скорочують шлях до мети.
Визначте для себе та виберіть, що саме на даний момент необхідно Вашій організації?

Потрібен сертифікат SA 8000

Отримати сертифікат SA 8000 із найменшими витратами.

Ми пропонуємо комплексні рішення сертифікації Вашої організації, яке завершується отриманням необхідного сертифікату.

Читати далі …

Необхідно продемонструвати зацікавленим сторонам, що діяльність організації відповідає вимогам SA 8000.

Розробити та впровадити систему соціальної відповідальності.

Ми пропонуємо комплексні рішення сертифікації Вашої організації, яке завершується отриманням необхідного сертифікату.

Читати далі …

Якщо Ви вперше зіткнулися з необхідністю отримання сертифіката SA 8000 або задумалися про те, як покращити та систематизувати роботу Вашої організації, тоді стаття, що знаходиться нижче, буде Вам цікава.

Дізнатися більше про стандарт SA 8000

Для ознайомлення з положеннями стандарту SA 8000 надаємо його переклад:. 

Переклад тексту міжнародного стандарту SA 8000:1997 “Соціальна відповідальність”

Цей стандарт є початковим виданням стандарту SA 8000, однакового, що піддається ревізії стандарту, призначеного для системи контролю третьої сторони. Стандарт SA 8000, що піддається періодичній ревізії, буде вдосконалюватися в міру того, як зацікавлені сторони визначають шляхи його розвитку, позначаються корекції та змінюються умови.

За цим варіантом стандарти представили свої поради багато зацікавлених сторін. СЕРАА (Рада Агентств з акредитації економічних пріоритетів СЕРАА. Жовтень 1997 р.) вітає також і ваші пропозиції. Коментуючи стандарт SA 8000, керівний документ об’єднаного проекту або основи для сертифікації, будь ласка, надішліть на адресу СЕРАА зауваження письмово.

Керівний документ допоможе пояснити та впровадити стандарт SA 8000; надасть приклади способів перевірки відповідності і буде служити керівництвом для аудиторів і компаній, які прагнуть до сертифікації на основі стандарту SA 8000.

Висловлюється надія на те, що як стандарт, так і його керівний документ безперервно удосконалюватимуться за сприяння дуже різноманітного кола людей та організацій.

Зміст

 1. Мета та сфера діяльності

ІІ. Нормативні елементи та їх інтерпретація

ІІІ. Визначення

 1. Визначення компанії
 2. Визначення постачальника
 3. Визначення субпідрядника
 4. Визначення виправної дії
 5. Визначення коригувальної дії
 6. Визначення зацікавленою стороною
 7. Визначення дитини
 8. Визначення молодого робітника
 9. Визначення праці дитини
 10. Визначення примусової праці
 11. Визначення захисту дітей
 12. Вимоги соціальної відповідальності
 13. Праця дитини
 14. Примусова праця
 15. Здоров’я та безпека
 16. Свобода об’єднання та право на переговори про укладення колективного договору
 17. Дискримінація
 18. Дисциплінарні заходи
 19. Робочий час
 20. Оплата праці
 21. Системи управління
 22. Мета та сфера діяльності Цей стандарт визначає вимоги щодо соціальної відповідальності для того, щоб надати компанії можливість:
  а) розвивати, підтримувати та проводити політику та процедури з метою управління тими проблемами, які вона може контролювати і на які може впливати;
  б) продемонструвати зацікавленим сторонам, що політика, процедури та дійсність знаходяться у відповідності до вимог цього стандарту.

Вимоги цього стандарту універсальні та поширюються скрізь, незалежно від географічного розташування компанії.

ІІ. Нормативні елементи та їх інтерпретація

Компанія діятиме відповідно до національного та іншого застосовного закону, інших вимог, з якими погоджується компанія та даний стандарт звернені до однієї і тієї ж проблеми, передбачається включення умови, що є найбільш обов’язковим до застосування.

Компанія також дотримуватиметься принципів наступних міжнародних документів:
Конвенцій * 29 та 105 (Примусова та обов’язкова праця)
Конвенції МОП 87 (Свобода об’єднання)
Конвенції МОП 98 (Право на переговори про укладання колективного договору)
Конвенцій МОП 100 і 111 (Рівна оплата праці чоловіків і жінок за рівну працю; дискримінація)
Конвенції МОП 135 (Конференція представників робітників)
Конвенції МОП 138 та Рекомендації 146 (Мінімальний вік та Рекомендації)
Конвенції МОП 155 та Рекомендації 164 (Безпека праці та охорони здоров’я)
Конвенції МОП 159 (Професійна реабілітація та особи, які працюють за наймом/непрацездатними)
Конвенції МОП 177 (Надомна робота)
Загальна декларація прав людини конвенції ООН з прав дитини.
_____________________________________________
*МОТ – Міжнародна організація праці (ООН)

ІІІ. Визначення

 1. Визначення компанії: будь-яка організація у всій повноті або ділове підприємство, відповідальні за забезпечення виконання вимог цього стандарту, включаючи весь персонал (тобто директорів, фахівців, адміністрацію, спостерігачів не керівний склад, які працюють безпосередньо за наймом, за контрактом або що представляють компанію якимось іншим чином).
 2. Визначення постачальника: ділова організація, що надає компанії товари та/або послуги, необхідні та використовувані для виробництва виробів компанією та/або виконання нею послуг.
 3. Визначення субпідрядника: ділова організація в ланцюжку поставок, яка прямо чи опосередковано надає постачальнику товари та/або послуги, необхідні та використовувані для виробництва товарів і послуг постачальника та/або компанії.
 4. Визначення дії, що виправляє: дія, що вживається для виправлення невідповідності.
 5. Визначення коригуючої дії: дія, що вживається для запобігання повторенню невідповідності.
 6. Визначення зацікавленої сторони: індивідуальна особа або група осіб, які мають відношення або відчувають вплив соціальної діяльності компанії.
 7. Визначення дитини: будь-яка особа, молодша 15 років, якщо місцевий закон та мінімальний вік не обумовлює старший вік для роботи або обов’язкового навчання, у такому випадку діє старший вік. Якщо ж місцевий закон про мінімальний вік визначає вік 14 років відповідно до винятків, що діють у країнах, що розвиваються, відповідно до Конвенції МОП 138, то діятиме молодший вік.
 8. Визначення молодого робітника: будь-який робітник, вік якого перевищує вік дитини та не досягає 18 років.
 9. Визначення праці дитини: будь-яка робота, що виконується дитиною, вік якої молодший за вік, зазначений вище у визначенні дитини, за винятком випадків, зазначених у Рекомендації МОП 146.
 10. Визначення примусової праці: будь-яка робота чи послуга, що виконуються будь-якою особою під загрозою будь-якого покарання, на які зазначена особа не запропонувала себе добровільно.
 11. Визначення захисту дітей: вся необхідна підтримка та дії, що вживаються для забезпечення безпеки, здоров’я, освіти та розвитку дітей, підданих дитячій праці, визначення якої було зазначено вище та звільнення від роботи.
 12. Вимоги соціальної відповідальності
 13. Праця дитини

Критерій:

1.1. Компанія не застосовуватиме або підтримуватиме застосування дитячої праці, визначення якої представлено вище;

1.2. Компанія встановить, документально підтвердить, підтримуватиме та ефективно взаємодіятиме з персоналом та курсом інших зацікавлених сторін з метою захисту дітей при виявленні факту їх роботи в ситуаціях, подібних до описаних вище у визначенні дитячої праці та надасть відповідну підтримку для того, щоб дати можливість таким дітям відвідувати і перебуває у школі до закінчення дитячого віку, визначеного вище.

1.3. Компанія встановить, документально підтвердить, підтримуватиме та ефективно співпрацюватиме з персоналом та іншими курсами та лініями поведінки зацікавлених сторін для того, щоб підтримати освіту дітей, на яких поширюється Рекомендація МОП 146, та молодих робітників, на яких поширюється місцеві закони про обов’язкову освіту чи тих , які відвідують школу, включаючи кошти, що дозволяють забезпечити, щоб жодна така дитина чи молодий робітник не були залучені до праці під час, що витрачається щодня на транспорт (на роботу та з роботи та школи), шкільні заняття та роботу не перевищували 10 годин на день;

1.4. На робочому місці або за його межами компанія не наражатиме дітей або молодих робітників на небезпеку, яка загрожує їх життю або здоров’ю.

 1. Примусова праця

2.1. Критерій: компанія не застосовуватиме і не підтримуватиме застосування примусової праці, а також при прийомі на роботу та початку трудової діяльності в компанії до персоналу не буде пред’являтися вимоги вносити гроші в депозит або подібні папери.

 1. Здоров’я та безпека

Критерій:

3.1. Компанія, яка має уявлення про стан справ у промисловості та будь-які характерні небезпеки, забезпечить безпечну та здорову навколишню робочу обстановку та вживе адекватних заходів для запобігання нещасним випадкам та заподіянню шкоди здоров’ю, що виникають та пов’язані з/або в процесі праці, звівши до мінімуму, наскільки це прийнятно, причини небезпеки, властиві навколишньому робочому становищу;

3.2. Компанія призначить старшого представника з числа адміністрації, відповідального за здоров’я та безпеку всього персоналу та відповідального за впровадження пунктів “розділу “Здоров’я та безпека” цього стандарту;

3.3. Компанія забезпечить усьому персоналу регулярне та враховане навчання з охорони здоров’я та безпеки та таке навчання повторюється для нового та новопризначеного персоналу;

3.4. Компанія встановить порядок, яким чином виявляти, уникати або реагувати на потенційні загрози здоров’ю та безпеці всього персоналу;

3.5. Компанія забезпечить для користування всьому персоналу чисті туалетні кімнати, доступ до питної води та, якщо прийнятно, гігієнічні умови для зберігання їжі;

3.6. Компанія забезпечить, якщо передбачено для персоналу умови для сну, щоб вони були чистими, надійними та задовольняли основним вимогам персоналу.

 1. Свобода об’єднання та право на переговори про укладення колективного договору

Критерії:

4.1. Компанія поважатиме право всього персоналу утворювати та приєднуватися до профспілок на свій вибір та колективно вести переговори;

4.2. У тих випадках, коли права на свободу об’єднання та переговори про укладення колективного договору обмежені законом, компанія допомагатиме паралельним способом незалежного та вільного об’єднання та ведення переговорів для всього такого персоналу;

4.3. Компанія стежитиме за тим, щоб представники таких осіб не піддавалися дискримінації та щоб такі представники мали доступ до членів своїх організацій на робочих місцях.

 1. Дискримінація (обмеження у правах)

Критерії:

5.1. Компанія не буде застосовувати або підтримувати дискримінацію при прийомі на роботу, при оплаті праці, при доступі до навчання, просуванні по службі, завершенні терміну служби або виході на пенсію, засновану на приналежності до певної раси, касти, національності, релігії, статі, сексуальної орієнтації , членству в об’єднанні з політичних переконань або за непрацездатності.

5.2. Компанія не буде втручатися у здійснення прав персоналом, дотримуючись принципів або звичаїв або задоволення потреб, що стосуються раси, касти, національного походження, релігії, статі, сексуальної орієнтації, членства в об’єднанні, політичного переконання або при непрацездатності.

5.3. Компанія не дозволить, щоб мали місце манери поведінки, включаючи жести, мову та фізичні контакти, подібні до сексуального примусу, які є загрозливими або образливими.

 1. Дисциплінарні заходи

Критерій:

6.1. Компанія не буде застосовувати або підтримувати використання тілесне покарання, розумовий чи фізичний примус та усні лайки

 1. Робочий час

Критерії:

7.1. Компанія діятиме відповідно до застосовуваних законів та промислових стандартів, що стосуються часу роботи; у будь-якому випадку, від персоналу не може бути вимагатися на регулярній основі робота, що перевищує 48 годин на тиждень і протягом кожних семи днів має бути наданий принаймні один вихідний день.

7.2. Компанія стежитиме за тим, щоб понаднормовий час (понад 48 годин на тиждень) не перевищував 12 годин у кожного працюючого на тиждень і щоб вимога у понаднормовій роботі виникала лише у виняткових випадках та за короткострокових обставин і завжди компенсувалася преміальною оплатою.

 1. Оплата праці

Критерії:

8.1. Компанія стежитиме за тим, щоб зарплати, які виплачували за звичайний робочий тиждень, відповідали принаймні законним або мінімальним промисловим стандартам і були завжди достатні для задоволення основних потреб персоналу та для отримання деякого дискримінаційного доходу.

8.2. Компанія стежитиме за тим, щоб утримання із зарплати не проводилися з дисциплінарною метою, щоб ясно і регулярно до робітників доводилася докладна інформація про поєднання зарплати з прибутком; компанія стежитиме також за тим, щоб заробітна плата та прибуток видавалися у повній відповідності до застосовуваних законів і щоб оплата праці здійснювалася або готівкою, або у вигляді чека так, як зручно робітникам;

8.3. Компанія стежитиме за тим, щоб договірні заходи, що стосуються лише праці та програми помилкових навчань, не робилися у спробі уникнути виконання своїх зобов’язань перед персоналом за чинним законодавством про працю та соціальний захист та обов’язкові постанови.

 1. Системи управління

Критерій:

Політика

9.1. Найвище керівництво визначить політику компанії щодо соціальної відповідальності та умов праці, гарантуючи, що вона:

а) включить зобов’язання підтвердити всі вимоги цього стандарту;

б) включить зобов’язання діяти відповідно до національного та іншого закону, що застосовується, іншими вимогами, з якими погоджується компанія та поважати міжнародні документи та їх тлумачення (перераховані в розділі II);

в) увімкне зобов’язання безперервного вдосконалення;

г) з успіхом підтверджена документами, здійснюється, підтримується, передається і є доступною у зрозумілій для всього персоналу формі, включаючи директорів, виконавців, адміністрацію, спостерігачів і той склад, який працює за наймом, за контрактом або якимось іншим чином представляє компанію ;

д) доступна громадськості.

Перевірка з боку керівництва

9.2. Вище керівництво періодично перевірятиме відповідність, придатність та безперервну дієвість політики компанії щодо вимог цього стандарту та інших вимог, з якими погоджується компанія. Там, де прийнятно, буде проводитись поліпшення та вдосконалення системи.

Представники компанії

9.3. Компанія призначить старшого представника адміністрації, який незалежно від інших зобов’язань забезпечуватиме виконання вимог цього стандарту;

9.4. Компанія надасть можливість не керівному складу обрати свого представника для здійснення зв’язку зі старшим посібником у справах, що стосуються цього стандарту.

Планування та виконання планів

9.5. Компанія стежитиме за тим, щоб вимоги цього стандарту були зрозумілі та виконувались на всіх рівнях організації; способи включатимуть, але не обмежаться на цьому:

а) чітке визначення ролі, відповідальності та повноважень;

б) навчання нових та/або тимчасових працівників при прийомі на роботу;

в) періодичне навчання та пізнавальні програми для наявних працівників;

г) безперервний контроль діяльності та результатів для того, щоб показати дієвість впроваджених систем з метою задоволення вимог політики компанії та цього стандарту.

Контроль за постачальниками

9.6. Компанія встановить та підтримуватиме відповідний порядок оцінки та вибору постачальників, заснований на їх здатності задовольняти вимоги цього стандарту;

9.7. Компанія вестиме відповідну реєстрацію зобов’язань постачальників із соціальної відповідальності, включаючи, але не обмежуючись на цьому, письмові зобов’язання постачальників:

а) підкорятися всім вимогам цього стандарту (включаючи цю умову);

б) брати участь у діяльності компанії з контролю відповідно до прохання;

в) оперативно виправляти будь-яку невідповідність вимогам цього стандарту;

г) оперативно та вичерпно інформувати компанію про будь-які та всі релевантні ділові взаємини з іншими постачальниками та субпідрядниками.

9.8. Компанія зберігатиме обґрунтовані докази того, що вимоги цього стандарту виконуються постачальниками та субпідрядниками.

Реагування на занепокоєння та прийняття коригувальних дій

9.9. Компанія розглядатиме, звертатиметься та реагуватиме на занепокоєння працівників та інших зацікавлених сторін, що виявляється щодо відповідності/невідповідності політики компанії та/або вимог даного стандарту; компанія утримається від покарання, звільнення чи інших дискримінаційних заходів щодо будь-якого працівника за надання інформації щодо недотримання стандарту.

9.10. Компанія буде робити виправну та коригуючу дію та задіяти ресурси, що відповідають за своєю сутністю будь-якій невідповідності, виявленій у політиці компанії та/або вимогах стандарту.

Зовнішні зв’язки

9.11. Компанія встановить та підтримуватиме порядок, відповідно до якого передаватиме регулярно зацікавленим сторонам відомості та іншу інформацію, що стосується виконання вимог цього стандарту, включаючи, але не обмежуючись при цьому, результати перевірок керівництвом та показники, отримані під час

Доступність перевірки

9.12. У тих випадках, коли потрібно за контрактом, компанія надаватиме обґрунтовану інформацію та доступ заінтересованим сторонам, які бажають перевірити відповідність вимогам цього стандарту; якщо далі потрібно за контрактом, то подібна інформація та доступ будуть також надані постачальниками та субпідрядниками, при включенні такої вимоги до контрактів компанії на закупівлю.

9.13. Компанія буде проводити відповідну реєстрацію для відображення відповідності вимогам цього стандарту.

 Якщо ви зацікавлені у сертифікаті SA 8000 – звертайтесь до нас. Наші спеціалісти проведуть безкоштовні консультації, допоможуть в оформленні цього документа.

 

 

Контакти